FAQ

Frequently Asked Questions


Co mam zrobić, żeby zacząć korzystać z e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Najłatwiejszy sposób, to wejść na stronę https://eportfelmasterpass.bnpparibas.pl i kliknąć „Zarejestruj się”, a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie poleceniami. Można również ściągnąć aplikację e-Portfel ze sklepu AppStore lub GooglePlay. Istnieje także możliwość rejestracji podczas dokonywania transakcji w sklepie internetowym po wybraniu rodzaj płatności „Masterpass”.

 

Jakie dane muszę podać podczas rejestracji w e-Portfelu BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Podczas rejestracji w e-Portfelu należy podać:

a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu komórkowego,
c) adres e-mail oraz
d) zdefiniować hasło do e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A.

Należy zapoznać się z informacjami obok odpowiednich pól - umieszczonych pod "znakiem zapytania" oraz zwrócić uwagę na format wprowadzanych danych.

 

Co mam zrobić, jeśli nie dostałem/am kodu sms w trakcie rejestracji?

Proszę sprawdzić, czy został podany prawidłowy numer telefonu podczas rejestracji i wybrać "Wyślij ponownie kod SMS".

 

Jak mogę dodać moją kartę do e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Po dokonaniu rejestracji i po zalogowaniu się do e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A., proszę wybrać "Dodaj kartę", wpisać nazwę karty i wymagane dane oraz kliknąć "Dodaj". Następnie proszę potwierdzić kartę kodem 3D Secure lub kwotą zablokowaną na Pana/Pani rachunku - zgodnie z informacjami, które pojawią się na ekranie. Proszę zwrócić uwagę, że w e-Porfelu mogą być rejestrowane tylko karty wydane przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Jaką nazwę karty mam podać?

Można podać dowolną nazwę składającą się z max. 16 znaków np. "Karta do konta", "Moja karta". Nazwa karty będzie widoczna na liście kart, zamiast jej numeru.

 

Jak mogę zmienić kartę domyślną?

Należy wybrać pole pod wizerunkiem karty i wskazać inną kartę.

 

Jak mogę nadać mPIN?

mPIN jest to 4-cyfrowy kod zabezpieczający ustanawiany dla każdej Karty. mPIN służy do potwierdzania transakcji w e-Portfelu; Po prawidłowym potwierdzeniu karty, należy podać dowolny kod 4-cyfrowy w polu mPIN i kliknąć „Dalej”.

 

Co zrobić, jeśli nie mogę potwierdzić karty?

Proszę sprawdzić, czy wprowadzana karta jest wydana przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Jeżeli tak i jest to karta Mastercard, należy potwierdzić zarejestrowanie karty w e-Portfelu kodem 3D Secure otrzymanym na telefon komórkowy zarejestrowany w Banku. W przypadku Kart, które nie posiadają funkcjonalności 3D Secure, potwierdzenie karty następuje poprzez podanie kwoty blokady założonej przez Bank na rachunku powiązanym z kartą na losową kwotę w przedziale 0,01 PLN – 2 PLN. Blokada jest widoczna po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej Banku w zakładce Karty. Informację o niej można też uzyskać za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (dla połączeń z telefonu komórkowego lub z zagranicy) – opłata za połączenie według cennika operatora.

 

Do czego służy usługa 3D Secure?

3D Secure to dodatkowe zabezpieczenie płatności kartą w sklepach internetowych oznaczonych znakiem Mastercard SecureCode lub Verified by Visa. Polega ono na potwierdzeniu realizowanej transakcji internetowej jednorazowym hasłem przesyłanym SMS-em na numer telefonu komórkowego, zarejestrowany w Banku.
Przy rejestracji karty w e-Portfelu może być wymagane wprowadzenie kodu 3D Secure.. Należy podać kod otrzymany SMS-em.

 

Co mam zrobić, jeśli w e-Portfelu pojawił się komunikat o zablokowaniu mojej karty?

Powody zablokowania karty w e-Portfelu mogą być dwa:

a) Trzykrotnie został wpisany błędny mPIN (karta zostanie odblokowana automatycznie po północy) lub
b) Trzykrotnie został wpisany niepoprawny kod CVC2/CVV2. Kod CVC umieszczony jest na odwrocie karty obok podpisu właściciela.

Aby odblokować kartę w e-Portfelu należy zadzwonić na Infolinię Banku pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (dla połączeń z telefonu komórkowego lub z zagranicy) – opłata za połączenie według cennika operatora.

 

Co mam zrobić jeśli pojawił się komunikat, że zbliża się koniec ważności karty i mam skontaktować się z Bankiem?

Jeśli otrzymałeś już nową kartę i została ona aktywowana, proszę ją dodać do e-Portfela i zakończyć transakcję. W przypadku nieotrzymania nowej karty, aby zakończyć transakcję, można dodać do e-Portfela inną kartę wydaną przez BNP Paribas Bank Polska S.A. lub wybrać inną opcję płatności.

 

Gdzie mogę znaleźć kwotę zablokowaną do potwierdzenia karty?

W systemie bankowości internetowej Banku w zakładce Karty. Informacja ta jest także dostępna za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (dla połączeń z telefonu komórkowego lub z zagranicy) – opłata za połączenie według cennika operatora.

 

Jak dodać adres dostawy / do faktury w e-Portfelu BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Po zalogowaniu się do e-Portfela należy wybrać ikonę "Dodaj Adres" w dolnej części ekranu.

 

Jak zmienić adres dostawy / do faktury w e-Portfelu BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Po zalogowaniu się do e-Portfela - przy adresie, który ma być zmieniony, należy wybrać ikonę "ołówka" a następnie wpisać nowy adres.

 

Jak usunąć adres dostawy / do faktury z e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Po zalogowaniu się do e-Portfela - przy adresie, który ma być usunięty, należy wybrać ikonę "X".

 

Co to jest adres do faktury?

W przypadku transakcji Masterpass, sklep internetowy może wymagać podania adresu do wysyłki towaru oraz adresu do faktury. Adres do faktury zostanie użyty przez sklep przy wystawianiu faktury za kupiony towar.

 

Gdzie mogę zapłacić kartą przy użyciu e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Płatności kartą przy użyciu e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A. można dokonywać w wielu sklepach internetowych w Polsce i na świecie - wszędzie tam, gdzie widoczne jest logo „MasterPass”. Lista sklepów jest umieszczona na stronie www.masterpass.pl.

 

Jak znaleźć mój e-Portfel BNP Paribas Bank Polska S.A. w czasie przeprowadzania transakcji?

W trakcie wyboru sposobu płatności oraz po kliknięciu na logo „MasterPass” znajdujące się na stronie sklepu internetowego, wyświetlone zostaną aktywne portfele dla danego kraju. Należy wybrać "Polskę" oraz ikonę z logo „BNP Paribas”. Następnie należy zalogować się do e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A. i zakończyć transakcję. Ekran z wyborem portfela nie powinien pokazywać się przy każdej transakcji, gdyż system będzie pamiętał wykorzystywany wcześniej e-Portfel BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Gdzie mogę sprawdzić status transakcji wykonanej przy użyciu e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A. ?

Aby sprawdzić, czy transakcja wykonana przy użyciu e-Portfela doszła do skutku, proszę zalogować się do systemu bankowości internetowej Banku lub zadzwonić na Infolinię Banku. W e-Portfelu BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakładce "Historia Użycia Portfela" można znaleźć informację jedynie o złożonych zleceniach płatności przez e-Portfel.

 

Dlaczego transakcja nie doszła do skutku?

Transakcja wykonana kartą przy użyciu e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A. mogła nie dojść do skutku z powodu:

a) przekroczenia limitu transakcyjnego ustawionego na karcie / przekroczenia limitu kredytowego lub
b) wygaśnięcia ważności karty lub
c) zastrzeżenia karty.

 

W jaki sposób mogę zalogować się do e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Aby zalogować się do e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A., proszę wejść na stronę https://eportfelmasterpass.bnpparibas.pl/login i podać numer telefonu lub e-mail, podane w trakcie rejestracji oraz hasło do e-Portfela. Aby zalogować się do aplikacji e-Portfel, należy podać nr telefonu podany w trakcie rejestracji oraz wpisać hasło otrzymane w wiadomości SMS.

 

Jak potwierdzić transakcje w e-Portfelu BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Po zalogowaniu się do e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A., należy wybrać kartę oraz podać mPIN ustalony dla tej karty.

 

Co to jest mPIN?

mPIN to czterocyfrowy kod służący do potwierdzania transakcji Masterpass, wykonywanych przy użyciu e-Portfela. Dla bezpieczeństwa nie powinien być to ten sam PIN, który jest używany do płatności kartą w terminalu płatniczym lub w bankomacie.

 

Jak zmienić hasło do e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Należy wejść na stronę https://eportfelmasterpass.bnpparibas.pl i wybrać "Przypomnij hasło". Następnie należy podać adres e-mail, na który zostanie przysłany link aktywacyjny do zmiany hasła. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie i w wiadomości e-mail.

 

Jak zmienić imię i nazwisko w e-Portfelu BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Należy zalogować się do e-Portfela i wybrać ikonę "ołówka" obok danych osobowych w celu ich zmiany.

 

Jak zmienić numer telefonu w e-Portfelu BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Po zalogowaniu się do e-Portfela i wybrać ikonę "ołówka" obok numeru telefonu w celu zmiany danych.

 

Co to są szybkie zakupy?

Szybkie zakupy to jeszcze łatwiejsza opcja płatności Masterpass, którą oferują niektóre sklepy internetowe. Wymagają one połączenia e-Portfela ze sklepem – w trakcie zakupów po pojawieniu się informacji o możliwości połączenia ze sklepem, należy wyrazić odpowiednią zgodę. e-Portfel pamięta o tym działaniu przy kolejnych transakcjach. Listę połączonych sklepów można znaleźć w zakładce "Szybkie zakupy" po zalogowaniu się do e-Portfela.

 

Jak rozłączyć e-Portfel BNP Paribas Bank Polska S.A. ze sklepem internetowym?

Należy zalogować się do e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A. i po zalogowaniu wybrać zakładkę "Szybkie zakupy" a następnie kliknąć "Rozłącz" przy wybranej nazwie sklepu internetowego.

 

Jak pobrać i zalogować się do aplikacji e-Portfel BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Należy pobrać aplikację ze sklepu AppStore lub GooglePlay, a po jej zainstalowaniu podać numer telefonu oraz wpisać hasło otrzymane SMS-em.

 

Gdzie mogę pobrać aplikację e-Portfel BNP Paribas Bank Polska S.A.?

Należy wybrać aplikację e-Portfel BNP Paribas Bank Polska S.A. w sklepie AppStore lub GooglePlay, a następnie zainstalować ją na swoim telefonie.

 

Co to jest płatność QR?

Płatność QR umożliwia zeskanowanie specjalnego kodu QR i wykorzystanie e-Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A. do płatności w zwykłych sklepach. Proszę szukać tych kodów w restauracjach i innych sklepach. Kody posiadają logo „MasterPass” i mogą być umieszczane przy różnych produktach.

 

Czy usługa e-Portfel BNP Paribas Bank Polska S.A. jest płatna?

Nie, używanie e-Portfela jest bezpłatne.

 

Czego dotyczy Regulamin usługi Cyfrowego Portfela BNP Paribas Bank Polska S.A. „e-Portfel” ?

Regulamin opisuje usługę e-Portfel BNP Paribas Bank Polska S.A. Zaakceptowanie regulaminu jest niezbędne do rejestracji w e-Portfelu.

 

Co oznacza następujący komunikat?

Błąd połączenia spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z Infolinią Banku BNP Paribas +48 22 134 00 00 lub 801 321 123. Koszt połączenia według stawki operatora. Jest to komunikat systemowy, który może pojawić się w różnych sytuacjach, przede wszystkim przy wystąpieniu problemów z prawidłowym połączeniem e-Portfela z uczestnikami aplikacji np. z organizacją Mastercard.